Hong Kong & Macau

Hong Kong & Macau with John、Kanee、阿全、Chung、Chris, 2009